‹ Tilbage

Uddannelse og job - undervisningsmaterialer

I Hedensted kommune er en arbejdsgruppe i øjeblikket i gang med at udvikle undervisningsforløb til det obligatoriske emne "Uddannelse og Job" (UJ).

13 testforløb skal afprøves af elever og lærere på forskellige skoler i Hedensted Kommune fra medio august til medio september. Efter afprøvningen vil forløbene blive rettet til ud fra gennemførte evalueringer.

Testforløbene findes under "For lærere" -> "Uddannelse og job".