Du går i 7.-10. klasse

Alle unge, som går i skole i Hedensted Kommune, får vejledning i grundskolen af deres UU-vejleder.

Vejledningen foregår både kollektivt og individuelt og er en vekselvirkning af information, undervisning, praktiske aktiviteter og refleksion.

Målet for vejledningsindsatsen er at gøre de unge i stand til at træffe et reflekteret, velovervejet og realistisk valg af uddannelse, så færre falder fra, efter de er startet på deres ungdomsuddannelse. Vi målretter indsatsen mod børn og unge med særlige behov for vejledning.

Vejledningen finder typisk sted i undervisningstiden.