Brobygning

Introduktionskurser og brobygningsforløb er en del af skolens undervisning i uddannelse og job. Forløbene kan være individuelle eller foregå som en klasseaktivitet. Både på introduktionskurserne og i brobygningsforløbene besøger du forskellige ungdomsuddannelser.

I UU Hedensted er der følgende forløb:

Introduktionskursus i 8. klasse:

2 dage + 2 dage på en ungdomsuddannelse i foråret 8. klasse
UU-vejlederen introducerer kollektivt i klassen  og tilmelding sker nogle måneder tidligere.

Brobygning i 9. klasse:

Er af en uges varighed og er for ikke-uddannelsesparate.
Tilmelding sker i juni måned i 8. klasse
UU-vejlederen forbereder og efterbehandler sammen med eleven.

Brobygning i 10. klasse:

2 dage + 3 dage på en ungdomsuddannelse i efteråret
Tilmelding sker i august
UU-vejlederen introducerer kollektivt i klassen

Udvidede brobygningsforløb køres, hvis eleven har valgt EUD10, som sit 10.klassesforløb.

Refusion af kørselsudgifter