Praktik på 8.-10. årg.

Alle elever skal som en del af Hedensted Kommunes Masterplan for Uddannelse og Job i praktik.

8. årgang - Forløbet for alle er: 

  • UU-vejlederen informerer kollektivt om erhvervspraktik
  • Eleven arbejder videre på klassen, bliver klædt på og finder en praktikplads: Hent aftaleblanket her...
  • UU formidler praktikken, således at forsikringsforhold er i orden.

9.-10. årgang - Forløbet for interesserede enkeltelever er:

  • Klasselærer informerer om områder for specialpraktik: 
  • Eleven beslutter praktiksted og henter info og ansøgningsskemaer her...
  • Eleven finder andet praktiksted med henblik på afklaring af uddannelsesvalg og aftaler nærmere med klasselærer og UU-vejleder.

Formål med erhvervspraktik
Erhvervspraktikken har til formål, at eleven får afprøvet den praktiske del af en uddannelse, så eleven bliver mere afklaret i forhold til valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere om love og bekendtgørelser i forbindelse med praktik

Refusion af kørselsudgifter