Tilmelding til ungdomsuddannelse

For uddannelsesparate elever er det forældrenes ansvar, at eleven bliver tilmeldt ungdomsuddannelse. For ikke-uddannelsesparte elever sker det i et samarbejde med UU-vejlederen.

Deadline for tilmelding er 1. marts.
Hvis eleven er erklæret uddannelsesparat – og til EUD opfylder FSA/FS10-karakterkravet på min 02 i dansk og matematik – så har eleven krav om optagelse.


Vær opmærksom på: 
Ved tilmelding til en gymnasial uddannelser skal der være min. 3 prioriteringer
Ved tilmelding til en  EUD uddannelser, kan der være adgangsbegrænsning til visse uddannelser. Læse mere på www.ug.dk

UU-vejlederen lægger et orienteringsbrev på skolens elev- og forældreintra – omkring 1. februar.
Tilmelding foretages på www.optagelse.dk - via NEM-ID. Her kan du også finde brugervejledninger.