Vejledning i grundskolen

Uddannelsesplan og ansøgning til ungdomsuddannelse

I 8. klasse påbegynder eleverne arbejdet med den uddannelsesplan, som i 9./10. klasse vil danne grundlag for deres ansøgning til ungdomsuddannelse.

I 8. og 9. klasse fungerer uddannelsesplanen, sammen med elevplanen, som elevens arbejdsredskab i forbindelse med planlægning af uddannelsesforløb efter grundskolen. Eleverne skal reflektere over følgende punkter: 

  • Introduktionskurser – to gange to dages besøg på to forskellige ungdomsuddannelser plus en dag med introduktion til erhvervsuddannelserne. (8. klasse)
  • UU-vejlederens kollektive vejledning om ungdomsuddannelserne og valg af disse
  • Områder inden for de faglige, personlige eller sociale forudsætninger for uddannelsesparathed, hvor eleven bør arbejde på at forbedre sig.


I januar/februar i 9./10. klasse laver eleven en ansøgning til deres valgte ungdomsuddannelse, som består af uddannelsesplanen og en digital ansøgning. Samtidig vurderes elevens uddannelsesparathed til enten en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse igen senest pr. 1. februar.

Hvis eleven vurderes ikke-uddannelsesparat kan forældrene ønske vurderingen prøvet, hvorefter en relevant ungdomsuddannelse vil foretage en revurdering, som udgør den endelige afgørelse. For erhvervsuddannelserne er der endvidere blevet indført et adgangskrav, således at eleven skal opnå 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik afgangsprøve for at blive optaget på en erhvervsuddannelse.