Uddannelser og tilbud

I Hedensted, Vejle og Horsens findes der mange uddannelsesmuligheder og uddannelsesforberedende tilbud.

EGU er målrettet unge, som kan lide at arbejde, mens de tager en uddannelse. STU er for unge, som har brug for en særlig håndholdt indsats. Tilbudsviften viser nogle af de tilbud, der findes til unge, som har brug for at få styrket deres faglige, sociale og personlige kompetencer.